Hesperian Health Guides

Yellow Fever


HealthWiki > Орчны эрүүл мэндийн тухай > 8–аар бүлэг: Шумуулнаас үүсдэг эрүүл мэндийн асуудлууд


Yellow fever нь африк болон өмнөд америкт байдаг шумуулаар дамжин тардаг. Хоёр янзынyellow fever байдаг бөгөөд тэд хоёр өөр янзаар тарна.

Mosquito.

Ширэнг ойн yellow fever нь халдвар авсан шумуулаас сармагчинд тархаж, дараа нь сармагчингаас шумууланд эргэж халдварладаг. Ингэж халдвар авсан шумуул хүнийг сармагчингийн халдвараар халдаадаг. Ширэнг ойн yellow fever нь ховор тохиолддог бөгөөд ихэвчлэн ширэнг ойд ажил хийдэг хүмүүст халдварлана.

Хот суурингийн yellow fever: энэ төрлийн yellow fever нь хурц халдварт өвчний хэлбэрээр тархана. Малари болон dengue fever ийн нэгэн адил хотын yellow fever нь халдвар авсан хүнийг хазсан шумуул халдвараа өөр хүнийг хазсанаар дамжуулна.

Хотын yellow fever ийг dengue fever ийг тараадаг шумуул тараана. Энэ шумуул хар алаг бөгөөд эх бие хөл нь алаг харагддаг. Энэ шумуул нь хот газар тогтоол ус бохир усны хонхор газруудад үүрлэнэ.

Man shaking.
Эмчилгээ

Yellow fever ийг эмчилэх хамгийн сайн эмчилгээ нь орондоо сайн амарч хэвтэж, шингэн зүйлийг их хэмжээгээр уух явдал юм. Ихэнх хүмүүс цагын явцад эдгэдэг бөгөөд энэ өвчнийг дахин тусахгүй дархлаатай болдог.

Харин цөөхөн хүмүүс энэ өвчнөөс бүрэн эдгээгүй байхдаа дахин тусдаг. Тэд ч бас эдгэрнэ.

water container, barrel, and pile of tires, all covered.
Yellow fever ээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд шумуул үүрлэж болох газруудыг арилгаж, мөн усны савуудыг байнга таглаж байх ёстой.
Эмчилгээ:

Yellow fever ийг эмчилэх хамгийн сайн эмчилгээ нь орондоо сайн амарч хэвтэж, шингэн зүйлийг их хэмжээгээр уух явдал юм. Ихэнх хүмүүс цагын явцад эдгэдэг бөгөөд энэ өвчнийг дахин тусахгүй дархлаатай болдог. Харин цөөхөн хүмүүс энэ өвчнөөс бүрэн эдгээгүй байхдаа дахин тусдаг. Тэд ч бас эдгэрнэ.

Урьдчилан сэргийлэх

Малари болон dengue fever ийн нэгэн адил хамгийн сайн арга шумууланд хазуулахгүй байх юм. Мөн ойр орчиндоо шумуул үржүүлүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Yellow fever ээс хамгийн найдвартай хамгаалах арга вакцинжуулах явдал юм. Гэвч вакцины олдоц ховорхон хэтэрхий үнэтэй байдаг.


This page was updated:05 4-р сар 2021