Hesperian Health Guides

Усны урсгалыг удирдах

Энэ бүлэгт:

Ус нь газарлуу орж газар доогуур урсан гол мөрөнлүү нийлүүлэхийг үерийн хагмаалалтын шуудуу гэж нэрлэдэг. Үерийн хагмаалалтын сайн шуудуу нь газрын хөрсний элэгдэл үерийн усыг багасгаж, их хэмжээний усыг газарт шингэхэд тусладаг. Үерийн шуудуу нь муу бол газрын хөрс элэгдэж тогтоол усны хэмжээ нь нэмэгдэнэ.

Шуудууг сайжруулах хамгийн сайн арга нь шуудууны зэрэгцээгээр ил урсах усны урсгалыг гаргаж, бороо орсны дараа шуудуугаар ус хурдан урсгах биш бас илээр ус удаан урсан тархаж газрын хөрс рүү удаанаар шингэх явдал юм. Ингэхийн тулд:

right alt=Illustration of the below: Men use shovels to clean a drainage canal.
шуудууг тогтмол цэвэрлэх нь үер болон өвчин тархахаас хамгаална.
left alt=Illustration of the below: Gutters hanging from the roof of a house channel runoff into containers.
борооны усыг өрхийн хэрэглээний нөөц болгон ашигла.

Хот суурин газруудын усны ай сав

Хот суурин газар байгуулагдсанаараа усны ай савын хэмжээ усны урсгал өөрчлөгддөг. Хот газруудад хатуу хучилттай зам олныг барьж барилга байшингийн хатуу дээврүүд нэмэгддэг учир борооны ус газарт шингэлгүйгээр газар дээгүүр их урсдаг. Энэ нь их хэмжээний ус нэмэгдэж тогтоол үүсэх, шумуул үржих таатай боломжийг бий болгодог. Мөн үерийг нэмэгдүүлнэ.

Хүмүүс олноороо нэг газарт цуглуулж үйлдвэрлэл хөгжих үед усны бохирдол нэмэгдэнэ. Нуга цөөрөм голын эргийг эрүүл цэвэр байлгах нь улам хэцүү болдог. Ялангуяа хотод хуримтлагдаж их хэмжээгээр бохирдсон усыг цэвэрлэх нуга байхгүй болсноор хүн амьтан, ургамлын хэрэглэдэг ус бохирдож эрүүл мэндэд аюул учруулдаг.

Өөрсдийн усны ай савыг хамгаалахын тулд хот суурин газрын хүмүүс дараах ажлыг хийж чадна:

  • Хүний ялгадас болон хортой химийн бодисийг усруу оруулахгүйгээр аюулгүй аргаар хаях.
  • Голын эрэг,гол горхи чийгтэй нуга газруудыг сэргээж, хотдоо цэцэрлэг байгуулах. Зарим хотынхон зам дагуу мод тарьдаг ба зам дагуу ургасан борооны ус нь модыг усалж замын дагуу шуудуу байх шаардлагагүй болгодог.
  • Хотын засаг захиргааг хүмүүст аюулгүй орон гэр үерийн аюулгүй орчинд амьдрах ажил зохион байгуулахыг уриал.
  • Бизнесийн байгууллага боло үйлдвэрийн байгууллагуудыг хог хаягдлынхаа талаар хариуцлага хүлээлгэх шахалт дарамт үзүүл
  • Хотын засаг захиргаа болон иргэний байгууллагуудын хүрээнд үйл ажиллагаанд нь идэвхтэй оролцож, хотын төлөвлөлт, бүс нутгийн төлөвлөлт, тогтвортой хөгжлийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролц.
People in a city neighborhood clear trash from a drainage ditch and storm drain.
хот суурин газрын усны ай сав нь хялбархан бохирддог. Гэвч түүнийг хамгаалж болно.This page was updated:05 4-р сар 2021