Hesperian Health Guides

Арьсны өвчлөл

Энэ бүлэгт:

A man scratches a rash on his arm.

Арьсны өвчлөлийн хамгийн түгээмэл шалтгаан нь ажлын байран дахь химийн бодис байдаг. Хүмүүс арьсны өвчин цэврүү маажуур, ширгэнэ, химийн бодисонд түлэгдэлт зэргийг агаарын бохирдол химийн хоронд бохирдсон ус болон хөдөө аж ахуйн химийн бүтээгдэхүүн, химийн хотой хорт хаягдлаас үүдэж тусдаг.

Урьчдилан сэргийлэх ба эмчилэх

Xамгаалалтын хувцас өмсөж химийн бодисонд өртөх аюулыг багасгаж бай. Химийн бодистой харьцсаны дараа арьсаа яаралтай хүйтэн усаар угааж бай. Халуун усаар угааж болохгүй халуун ус нь арьсны нүхийг нээж химийн бодисыг лав оруулдаг. Химийн бодисноос болж таны арьс гэмтсэн бол нарны гэрлээс зайлсхий наранд явахдаа урт цамц өмд өмсөж толгой биеэ аль болох халхлах хэрэгтэй. Зарим нэг арьсны тоснууд өвчнийг багасгаж хорыг багасгадаг.

Гэвч энэ нь асуудлыг шийдэх зөвхөн нэг арга нь юм.


This page was updated:05 4-р сар 2021